Obsah

Občan

Oznamy

29.10.2017

Oznam pre návštevníkov obecnej knižnice

Objekt základnej školy, v ktorom sídli aj obecná knižnica, prechádza rekonštrukciou. Z tohoto dôvodu sú od augusta 2017 priestory knižnice bez elektriny. Preto sme museli pristúpiť ku skráteniu prevádzkovej doby do 17,00 hod. To však neznamená, že by v knižnici neboli nové tituly. Každý mesiac pribudne priemerne 20 nových kníh. Zavretie knižnice (keď sa budú priamo prerábať aj jej priestory) bude oznámené obecným rozhlasom aj na webovej stránke. Prosíme čitateľov o trpezlivosť.

Detail

10.10.2017

Súťaž vo vyšívaní

Súťaž vo vyšívaní

OZ Cziffer v spolupráci s obcou Cífer a za finančnej podpory Nadácie Poštovej banky Vás pozývajú na I. ročník súťaže Márie Hollósy vo vyšívaní v sobotu 18. 11. 2017 v Dome kultúry Cífer. Ak vyšívate a máte doma svoju prácu vyhovujúcu podmienkam súťaže, môžete sa prihlásiť.

Detail

21.08.2017

Bankomat

Máme v obci bankomat

Po úspešných rokovaniach so Slovenskou sporiteľňou a.s. máme v obci bankomat a nemusíme si chodiť vyberať peniaze do Trnavy. Bankomat bol presunutý z areálu JAVYSu do obecnej budovy v ktorej je aj sídlo Pošty. Nachádza sa z bočnej strany pri vchode do spoločenskej miestnosti, ktorá slúži aj ako jedáleň, alebo volebná miestnosť.

Detail

07.09.2016

Obec ponúka novú službu - stravovanie

Ak ste poberateľmi starobného, invalidného, vdoveckého, vdovského, alebo iného dôchodku a ste občanmi Jaslovských Bohuníc, obec pre vás pripravila možnosť poskytnúť obed v cene 2,30 €.

Detail

02.06.2016

Zber objemného odpadu už len cez EKOdvor

Objemný odpad z domácností, ako je hlavne nábytok, dvere, nádoby, okná, koberce atď,. bude možné odovzdávať celoročne už len na Ekodvore Jaslovské Bohunice počas prevádzkových hodín. Zber objemného odpadu, ktorý sa vykonával dva krát ročne, na jar a na jeseň už nebude! Podľa nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa povinnosť zabezpečiť zber a prepravu tohto odpadu nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor. Zber odpadov s obsahom škodlivých látok /nebezpečný odpad/, bude prebiehať dvakrát ročne ako doteraz.

Detail

SMS info