Obsah

Občan

Oznamy

11.09.2017

Obecná knižnica bude zatvorená

Knihovníčka Obecnej knižnice Jaslovské Bohunice oznamuje čitateľom, že 19. a 26.9. bude knižnica pre dovolenku zatvorená.

Detail

21.08.2017

Bankomat

Máme v obci bankomat

Po úspešných rokovaniach so Slovenskou sporiteľňou a.s. máme v obci bankomat a nemusíme si chodiť vyberať peniaze do Trnavy. Bankomat bol presunutý z areálu JAVYSu do obecnej budovy v ktorej je aj sídlo Pošty. Nachádza sa z bočnej strany pri vchode do spoločenskej miestnosti, ktorá slúži aj ako jedáleň, alebo volebná miestnosť.

Detail

20.04.2017

Fotografická súťaž OKO DOLNÉHO POVAŽIA

Obec Siladice organizuje tretí ročník fotografickej súťaže OKO DOLNÉHO POVAŽIA. Témou súťaže je VODA. Vyhlásená je pre občanov žijúcich NA DOLNOM POVAŽÍ v okresoch Trnava, Hlohovec, Piešťany a Galanta. Téma v sebe ukrýva očakávania z odhalenia a spoznávania krás a zaujímavých miest z Dolného Považia.

Detail

07.09.2016

Obec ponúka novú službu - stravovanie

Ak ste poberateľmi starobného, invalidného, vdoveckého, vdovského, alebo iného dôchodku a ste občanmi Jaslovských Bohuníc, obec pre vás pripravila možnosť poskytnúť obed v cene 2,30 €.

Detail

02.06.2016

Zber objemného odpadu už len cez EKOdvor

Objemný odpad z domácností, ako je hlavne nábytok, dvere, nádoby, okná, koberce atď,. bude možné odovzdávať celoročne už len na Ekodvore Jaslovské Bohunice počas prevádzkových hodín. Zber objemného odpadu, ktorý sa vykonával dva krát ročne, na jar a na jeseň už nebude! Podľa nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa povinnosť zabezpečiť zber a prepravu tohto odpadu nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor. Zber odpadov s obsahom škodlivých látok /nebezpečný odpad/, bude prebiehať dvakrát ročne ako doteraz.

Detail

SMS info