Obsah

Občan

Oznamy

21.07.2017

Výlet do Novej Lehoty a Piešťan

Denný letný tábor organizuje v utorok 25.7.2017 výlet do Novej Lehoty, známej z televízneho seriálu ako Horná Dolná, a do Piešťan. Cena pre dospelú osobu je 5 € a v nej je zahrnutá doprava. Cena pre deti je 5 € vrátane zabezpečenej stravy. Odchod autobusu je o 8:30 hod. od Pošty a predpokladaný príchod do Jasl. Bohuníc je cca 15:30 hod.

Detail

19.07.2017

Odstrávka tepla a teplej vody

Oznamujeme obyvateľom, že plánovaná odstávka tepla a teplej vody bude od 21.7. od 8,00 hod., obnovenie dodávky je plánované na 1.8.2017 od 22,00 hod.

Detail

03.07.2017

MUDr. Gréková nebude ordinovať

Ambulancia MUDr. Grékovej oznamuje, že od 6.7.-29.7. sa nebude ordinovať z dôvodu kúpeľnej liečby lekára. Zastupovať bude MUDr. Čermáková v Dechticiach. Zdravotná sestra bude počas neprítomnosti lekárky prítomná – v obci od 6.7.-16.7. od 10:30 hod. a od 17.7. -29.7. bude prítomná v atomnke od 6:00 ho 12:00 hod. Ordinovať sa začne 31.7.2017.

Detail

30.06.2017

Ochrana úrody pred požiarmi

Blíži sa obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov – obdobie zberu úrody. Pri samotných žatevných prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou vzniku požiarov, pričom sú ovplyvnené najmä konaním fyzických osôb a to či už vedomým alebo nevedomým konaním.

Detail

23.06.2017

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) a v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 5.6.2017 od 13,30 hod.do odvolania.

Detail

SMS info