Obsah

Občan

Oznamy

21.03.2017

Zápis detí do 1. ročníka

Opäť sa priblížil čas, keď sa bude vykonávať zápis detí do prvého ročníka. Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jaslovské Bohunice preto oznamuje termín a čas jeho konania.

Detail

20.03.2017

V škole budú zbierať papier

Vedenie základnej školy Jaslovské Bohunice oznamuje, že v dňoch 3.4. od 14:00 hod. do 8.4. 2017 do 12:00 hod. bude na škole prebiehať zber papiera. Papier treba nosiť zviazaný alebo v škatuliach, kartóny samostatne. Pán školník bude k dispozícii ráno pred vyučovaním v dňoch utorok až piatok od 7:00 do 7:30 hod. a od pondelka do piatka popoludní od 14:00 do 17:00. V sobotu je možné priviezť papier v čase od 8:00 do 12:00.

Detail

17.02.2017

Zrušenie opatrenia v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava zrušila svoje opatrenie vydané v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky u chovateľa v obci Horná Krupá. Chovateľom sa doporučuje aj naďalej v nasledujúcom období dbať na zvýšenú opatrnosť a snahu v maximálnej miere zabrániť kontaktom domácej hydiny a vtáctva s divožijúcimi vtákmi.

Detail

07.09.2016

Obec ponúka novú službu - stravovanie

Ak ste poberateľmi starobného, invalidného, vdoveckého, vdovského, alebo iného dôchodku a ste občanmi Jaslovských Bohuníc, obec pre vás pripravila možnosť poskytnúť obed v cene 2,30 €.

Detail

02.06.2016

Zber objemného odpadu už len cez EKOdvor

Objemný odpad z domácností, ako je hlavne nábytok, dvere, nádoby, okná, koberce atď,. bude možné odovzdávať celoročne už len na Ekodvore Jaslovské Bohunice počas prevádzkových hodín. Zber objemného odpadu, ktorý sa vykonával dva krát ročne, na jar a na jeseň už nebude! Podľa nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa povinnosť zabezpečiť zber a prepravu tohto odpadu nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor. Zber odpadov s obsahom škodlivých látok /nebezpečný odpad/, bude prebiehať dvakrát ročne ako doteraz.

Detail

SMS info