Obsah

Občan

Oznamy

19.02.2018

Čo vlastne tvorí plastový odpad

V súvislosti s opakujúcimi sa dotazmi občanov týkajúcich sa údaju ohľadne zložiek triedeného plastového odpadu zberaného v obci, ktorý je obsiahnutý v harmonograme zvozu oznamujeme, že údaj je viazaný na zložky triedeného plastového odpadu vhodného na recykláciu, v súlade s aktuálnou situáciou na trhu s plastovým odpadom.

Detail

12.02.2018

Zatvorenie knižnice

Oznamujeme čitateľom, že od 19. februára 2018 bude Obecná knižnica Jaslovské Bohunice pre rekonštrukciu zatvorená (predpoklad je do konca júna 2018). O otvorení knižnice budeme čitateľov informovať.

Detail

07.02.2018

Občania si môžu prísť po kompostéry

Obecný úrad oznamuje občanom ktorí sa v rámci ankety prihlásili o kompostér, že od štvrtka 8.2. 2018 si môžu u pani Drobnej na obecnom úrade prevziať v dvoch vyhotoveniach protokol. Na základe tohto protokolu si budú môcť každú stredu od 12.00 hod. do 17.00 hod prevziať objednaný kompostér. Jedno vyhotovenie protokolu odovzdávajú zamestnancovi obecnému úradu pri preberaní kompostéru.

Detail

24.01.2018

Odstávka elektrickej energie

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 7., 8.a 9.3.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Detail

11.12.2017

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

Západoslovenská distribučná a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie má povinnosť starať sa o spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Na tomto základe zaslala Výzvu všetkým vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v Západoslovenskej distribučnej a.s.

Detail

SMS info