Obsah

Stravovanie dôchodcov

 

Ak ste poberateľmi starobného, invalidného, vdoveckého, vdovského, alebo iného dôchodku a ste občanmi Jaslovských Bohuníc, obec pre vás pripravila možnosť poskytnúť obed v cene 2,30 €. Podmienkou je prihlásenie sa na obecnom úrade a predložiť výmeru o dôchodku. Pre tých, ktorí majú zdravotné problémy bude zabezpečený dovoz stravy do domácnosti, tak ako doteraz. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá MUDr. Danka Gréková. Ostatní si môžu obedy prevziať v obedároch v spoločenskej miestnosti pod Poštou a v Kultúrnom dome Paderovce. Je potrebné zaobstarať si dva obedáre, aby boli na výmenu. Bližšie informácie vám na obecnom úrade poskytne pani Beáta Matovičová (tel. 5571030), u ktorej  bude možnosť zakúpiť si aj stravné lístky.
Našou snahou je odbremeniť seniorov od zdĺhavej prípravy jedál v domácnostiach, aby ušetrený čas mohli venovať svojim najbližším, koníčkom, alebo alebo zaslúženému oddychu. Chceme, aby jedlá z našej kuchyne boli chutné, čoho zárukou je, že ich bude pripravovať skúsený kuchár. Bude možnosť výberu z dvoch hlavných jedál.
Stravovať sa budú môcť aj ostatní občania, cena obeda vrátane prepravného obalu bude 3,50 €.

Kontakt: kuchyna@jaslovske-bohunice.sk 
               telefón: 033 55 92 440
                             0905 286 649
                             

Na stiahnutie: jedálny lístok 18.9. - 22.9.2017  (docx) 
                                                   11.9. - 14.9.2017 (docx)