Obsah

Historické periodiká

Vďaka projektu Slovakiana, ktorý digitalizuje kultúrne dedičstvo Slovenska si môžeme prečítať  100 rokov staré články v ktorých je spomänutá naša obec.

 

Veľká krádež v Bohuniciach (Národný denník, vydané12.06.1929, strana 3)

Dopisy čitateľiek z Jasloviec (KRÁĽOVNA SVATÉHO RUŽENCA, vydané marec 1920,strana 26)

Nositelná striekačka v Paderovciach (Obzor,25.07.1825, strana 4)

O poľnohospodárstve píše roľník Matúš Čapkovič z Paderoviec (Obzot, december 1891, strana 6)

Veľkolepý prejav Bratislavskej župy za jednotnosť republiky (Slovenský denník, vydané 11.05.1920, strana 2)