Obsah

Kontakty

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Drobná Zlaticaodpadové hospodárstvo, majetok033/5571028
zlatica.drobna@jaslovske-bohunice.sk
Dunda Maroš, Ing. vedúci odd. správy ŽP a OM,výruby+421335571027
+421907779975
maros.dunda@jaslovske-bohunice.sk
Heribanová Daniela, Ing.vedúca oddelenia,personalistika,hlavná ekonómka+421335571022
daniela.heribanova@jaslovske-bohunice.sk
Chudá Ivetapersonalistika, mzdy+421335571022
chuda@jaslovske-bohunice.sk
Hideghétiová Boženaspráva registratúry, podateľňa, knižnica,noviny,webová stránka033/5571021
obec@jaslovske-bohunice.sk
noviny@jaslovske-bohunice.sk
kniznica@jaslovske-bohunice.sk
admin@jaslovske-bohunice.sk
Juhász Mareksprávca športového areálu,hospodár športového areálu0905623988 
futbal@skblava.sk
Krajčovičová Boženastarostka033/5571020 
0917814918 
starosta@jaslovske-bohunice.sk
Matoleková Máriapokladňa, sociálne veci, byty033/55710 26
maria.matolekova@jaslovske-bohunice.sk
Matovičová BeátaKuchyňa Paderovce033/5592440
0905286649
kuchyna@jaslovske-bohunice.sk
Matovičová Silviamatrika, správa daní,ohlasovňa pobytu,evidencia obyvateľov033/55710 29
matrika@jaslovske-bohunice.sk
Michalcová Zdenka, Ing.kultúra033/55710 24
0917970266
kultura@jaslovske-bohunice.sk
Nádaská Gabrielastavby, investičná výstavba033/5571025
0905856962 
gabriela.nadaska@jaslovske-bohunice.sk
Remenárová Miroslavakultúra033/55710 24
0917970266
kultura@jaslovske-bohunice.sk
Ťažká Jaroslavaučtáreň033/55710 23
jaroslava.tazka@jaslovske-bohunice.sk
Tomašovičová Veronikastavebné oznámenia, nahlasovanie porúch033/5571030
veronika.tomasovicova@jaslovske-bohunice.sk
poruchy@jaslovske-bohunice.sk
Vargová Andreavýkon údržby obecného majetku a poriadok na verejných priestranstvách0918406878
andrea.vargova@jaslovske-bohunice.sk