Obsah

Zariadenie pre seniorov BOHUNKA


Od decembra 2014 má zariadenie pre seniorov Bohunka svoje vlastné webové stránky, na ktorých nájdete kontakty a všetky potrebné informácie – bohunka.jaslovske-bohunice.sk.  Od tejto doby na svojich stránkach zariadenie zverejňuje aj všetky informácie (vyplývajúce zo zákona) – objednávky, faktúry a zmluvy.