Obsah

Otvorené dáta (Open data)

Otvorené dáta  (Open data) sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie.

Datasety

Datasety su aktualizované raz za 24 hodín.

  • zmluvy (csv)
  • objednávky (csv)
  • faktúry (csv)
  • SMS oznamy (csv) (json)
  • CRZ (csv) (json)
  • faktúry Bohunka (csv) (json)
  • objednávky Bohunka (csv) (json)
  • zmluvy Bohunka (csv)  (json)
  • zmluvy,faktúry, objednávky ZŠ a MŠ (csv
  • zoznam stromov v parku (json)

Okazy na iné samosprávy, ktoré ponúkajú otvorené dáta nájdete na Portále modernej samosprávy . Otvorené dáta úradov a inštitúcií nájdete na stránkach https://data.gov.sk/dataset

API 

Obec Jaslovské Bohunice na ďalšie počítačové spracovanie poskytuje nasledovné služby, ktoré sú prístupné cez API (Application Programming Interface)

Open source