Obsah

Otvorené dáta (Open data)

Otvorené dáta  (Open data) sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie.

API 

Obec Jaslovské Bohunice na ďalšie počítačové spracovanie poskytuje nasledovné služby, ktoré sú prístupné cez API (Application Programming Interface)

 

Datasety

Datasety su aktualizované raz za 24 hodín.

Okazy na iné samosprávy, ktoré ponúkajú otvorené dáta nájdete na Portále modernej samosprávy . Otvorené dáta úradov a inštitúcií nájdete na stránkach https://data.gov.sk/dataset

Open source