Obsah

Voľby


Voľby sú pravidelne sa opakujúci proces, ktorým sa v demokratických krajinách obsadzujú verejné funkcie. Občania si vo voľbách vyberajú svojich zástupcov, ktorí ich potom reprezentujú po určité volebné obdobie. Priebeh a podmienky a všetky náležitosti volieb upravujú príslušné zákony. 

Zákon o voľbách do samosprávy obcí č. 346/1990 Zb (rtf), v znení neskorších predpisov – občania volia starostu obce (primátora mesta) a poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva.

Zákon č. 303/2001 Z.z. (html) o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov – občania volia predsedu samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva sa mosprávneho kraja.

Zákon č. 46/1999 Z. z. (html) o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní v znení neskorších predpisov – občania volia prezidenta SR.Z

Zákon č. 331/2003 Z.z. (html) o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov – občania volia europoslancov.