Obsah

Činnosť - rok 2014

Hlavná kontrolórka obce: Bc. Alena Haršányiová
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 (pdf)