Obsah

Činnosť - rok 2017

Hlavná kontrolórka obce: Bc. Alena Haršányiová

Plán činnosti na 1. polrok 2017 (pdf)