Obsah

Späť

Zápis č. 21 z 31.7.2017

Zápis č. 21 z 31.7.2017 (docx)

Podkladový materiál: pozvánka (docx)

Vyvesené: 11. 8. 2017

Dátum zvesenia: 13. 9. 2017

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť