Obsah

Späť

Zápis č.25 z 5.2.2018

Zápis z 5.2.2018 (doc) 

Podklady: pozvánka (docx)
                  podkladový materiál (doc)
                  Návrh VZN č. o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (docx)   
                  plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 (pdf)
                  rozpočtové opatrenia 27-55/2017 (pdf)
                  
Schválené: VZN č.110 (docx)

                  

Vyvesené: 7. 3. 2018

Dátum zvesenia: 8. 3. 2021

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť