Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/2579

Modifikácia systému dodávky chladenej vody a demineralizovanej vody pre MSVP a demontáž potrubných kanálov APK-M a SPK-M (vrátane demontáže potrubných trás)

Obec Jaslovské Bohunice v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znp, § 29 ods.8, zverejňuje informáciu o tom, že na Obecnom úrade Jaslovské Bohu-nice  je možné k nahliadnutiu do Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti  „Modifikácia systému dodávky chladenej vody a demineralizovanej vody pre MSVP a demontáž potrubných kanálov APK-M a SPK-M (vrátane demontáže potrubných trás)“ (pozn.: správu kvôli jej veľkému rozsahu nie je možné zverejniť na úradnej tabuli.)
Do správy možno nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice, nám. sv. Michala 36/10A v úradných hodinách, po dobu 15 dní  od vyvesenia tohto oznámenia :
Pondelok:       8,00 hod. – 11,30 hod., 12,00 hod. – 15,30 hod.
Streda:            8,00 hod – 11,30 hod.,  12,00 hod. - 17,00 hod.
Štvrtok:          8,00 hod. – 11,30 hod., 12,00 hod. – 15,30 hod.
Piatok:            8,00 hod. – 13,30 hod.

Verejnosť môže doručiť svoje stanoviská príslušnému orgánu do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia.
Príslušný orgán zverejnil oznámenie aj na adrese: 
http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/modifikacia-systemu-dodavky-chladenej-vody-demineralizovanej-vody-pre-

Božena Krajčovičová, starostka

Na stiahnutie: verejná vyhláška (pdf)
                         prípis Ministerstva ŽP SR (pdf)

 

Vyvesené: 10. 10. 2017

Dátum zvesenia: 26. 10. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť