Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/2494

Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb prostredníctvom IS DCOM v zmysle zákon o eGovernmente:

Na stiahnutie: návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (docx)

Vyvesené: 2. 10. 2017

Dátum zvesenia: 18. 10. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť