Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/1473

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Ivanovi Gondálovi

Ohlasovňa pobytu v obci Jaslovské  Bohunice  na návrh vlastníkov nehnuteľnosti Lenky Gondálovej, Simony Gondálovej, Natálie Gondálovej  podľa § 7 ods. 1 písmeno  f)  zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt dňom 18.5.2017

Ivanovi Gondálovi, nar. 23.1.1968.
Miestom  nového trvalého pobytu je Obec Jaslovské Bohunice.

Silvia Matovičová
referent ohlasovne

 

Na stiahnutie: oznamenie o zrušení trvalého pobytu Gondálovi I. (doc)

 

Vyvesené: 19. 5. 2017

Dátum zvesenia: 4. 6. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť