Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/1480

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Jozefovi Jakubčíkovi

Ohlasovňa pobytu v obci Jaslovské  Bohunice na návrh vlastníka nehnuteľnosti Michala Lukačoviča  podľa § 7 ods. 1 písmeno  g)  zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt dňom 18.5.2017

Jozefovi Jakubčíkovi, nar. 12.2.1943.
Miestom  nového trvalého pobytu je Obec Jaslovské Bohunice

Silvia Matovičová
referent ohlasovne

 

Na stiahnutie: oznámenie o zrušení tr. pobytu Jakubčíkovi J. (doc)

Vyvesené: 19. 5. 2017

Dátum zvesenia: 4. 6. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť