Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/1832

Premiestnenie technológie výroby vláknobetónových kontajnerov - oznámenie o začatí konania na zmenu v užívaní stavby

Úradom jadrového dozoru SR nám bolo zaslané  Oznámenie o začatí konania na zmenu v užívaní stavby a pozvanie na ústne rokovanie na stavbu - I00TSVD2005 - Premiestnenie technológie výroby vláknobetónových kontajnerov.
Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky.

Na stiahnutie:  oznámenie o začatí konania (pdf).

Vyvesené: 3. 7. 2017

Dátum zvesenia: 19. 7. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť