Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/13/2018/2338

Rozhodnutie o neposudzovaní strategického dokumentu Územný plán obce Jaslovské Bohunice - Zmeny a doplnky 5/2017

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja nám doručil Rozhodnutie o neposudzovaní strategického dokumentu Územný plán obce Jaslovské Bohunice - Zmeny a doplnky 5/2017.

Dotknutá obec má povinnosť bez zbytočného odkladu infomovať verejnosť o tomto rozhodnutí.

Na stiahnutie: rozhodnutie o neposdzovaní (pdf).

Vyvesené: 12. 4. 2018

Dátum zvesenia: 28. 4. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť