Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/13/2018/0022

Rozhodnutie - povolenie užívania stavby Integrálny sklad RAO

Úradom jadrového dozoru SR nám bolo zaslané na zverejnenie Rozhodnutie č. 444/2017 - povolenie užívania stavby - IPR I00TSBD 20001 (BIDSF C8) Integrálny sklad RAO v lokalite Jaslovské Bohunice.

Rozhodnutie má ovahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým.

Na stiahnutie: Rozhodnutie č. 444/2017

Vyvesené: 4. 1. 2018

Dátum zvesenia: 20. 1. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť