Obsah

Späť

VZN č. 101 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017

VZN VZN č. 101 + príloha č.1 (rtf)
                                 príloha č.2 - mapa (pdf)

 

Vyvesené: 16. 1. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť