Obsah

Žiadosť o súhlas na prevádzku malého zdroja znečistenia

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
v zmysle § 22 ods. 1 písm. a) zákona 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia  sa podáva na  Spoločný obecný úrad 
v Trnave

Na stiahnutie:  žiadosť o súhlas na MZZ (rtf) 

Vabavuje: Ing. Iveta Mečírová
            tel: 033/5354092
     e-mail: mecirova@soutt.sk
                         

Viac informácií na Spoločnom obecnom úrade http://soutt.sk/kontakt/