Obsah

Ako uhrádzať faktúry

Typ: ostatné | novinky
Obec prvýkrát zasielala občanom faktúry za stočné. Doposiaľ sa stočné platilo na základe faktúry, ktorú TAVOS a.s. zasielala za vodu.
Dochádza ale k mylným platbám. Uhradené sumy nezodpovedajú fakturácii. Neuvádzajú sa tiež variabilné symboly, čo sťažuje identifikácie platieb najmä pri platcoch s rovnakým menom a priezviskom...

Každá faktúra, ktorú dostanete od obce (za stočné, za garáže, za práce...) je rovnaká čo sa týka obsahu.
Musí mať všetky náležitosti, ktoré predpisuje zákon. 

Variabilný symbol - je to vlastne číslo faktúry a nachádza sa v hornej časti vpravo nad adresou odberateľa.
(U Rozhodnutí za dane, alebo TKO je variabilným symbolo číslo Rozhodnutia.)

Suma na úhradu - nachádza sa vpravo dolu pod textom a pred ňou je napísané: Celkom k úhrade.
Keď sa jedná o platbu za tovary, alebo služby, kde je obec platcom DPH, tak sa výsledná suma skladá z dvoch položiek.  Suma za tovar alebo služby a suma za DPH. Tieto položky sa zrátajú a výsledokom je suma na úhradu.

Náležitosti faktúry

 

 

 


Vytvorené: 11. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 8. 2020 08:40
Autor: Správce Webu