Obsah

Čo vlastne tvorí plastový odpad

Typ: ostatné | novinky
V súvislosti s opakujúcimi sa dotazmi občanov týkajúcich sa údaju ohľadne zložiek triedeného plastového odpadu zberaného v obci, ktorý je obsiahnutý v harmonograme zvozu oznamujeme, že údaj je viazaný na zložky triedeného plastového odpadu vhodného na recykláciu, v súlade s aktuálnou situáciou na trhu s plastovým odpadom.

V zmysle hierarchie odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) je plastový odpad možné využívať aj ako zdroj energie, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup opätovného použitia materiálov a výrobkov z plastu, alebo je plastový odpad nevhodný na recykláciu. Údaj obsiahnutý v harmonograme zvozu teda neznamená, že občan nesmie triediť iný plastový odpad, ako je uvedený v harmonograme, smeruje iba k oddelenému zhromažďovaniu plastového odpadu vhodného na recykláciu (materiálové zhodnotenie) od iných druhov plastového odpadu v súlade s § 14 zákona tak, aby bol plastový odpad vhodný na recykláciu zabezpečený pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. V zmysle uvedeného je možné iné druhy plastového odpadu zberať samostatne a to buď do určených vriec na plastový odpad, alebo uložením na zbernom dvore obce. Odlišný postup nie je dôvodom nevyvezenia plastového odpadu.

Do nádoby (vreca) určeného na triedený zber z komunálneho odpadu možno ukladať obaly z plastu podľa v § 52 ods. 3 a neobalové výrobky z plastu vymedzené v § 73 ods. 3, písm. a).

To znamená, že tam patria bežné plastové obaly z domácností:
- plastové vrecká napr. od mlieka, plastové obaly od jogurtov, a rôzne iné bežné obaly z domácností /bez zvyškov jedál/
- PET fľaše od nápojov a jedlých olejov,
- obaly od čistiacich prostriedkov,
- igelitové tašky, vrecká
- termoobaly / bez zvyškov jedál/,
- nepatria tam obaly znečistené nebezpečným odpadom ako napr. od motorových olejov, farieb a veľkorozmerné obaly.
Veľkorozmerné plasty akú plastové stoličky, záhradný plastový nábytok, prepravky, bandasky je možné odovzdať na zbernom dvore.

 Zberová spoločnosť má za cieľ, v súlade s § 14 zákona, v  čo najvyššej miere zabezpečiť pred znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom zberaný plastový odpad vhodný na recykláciu (materiálové zhodnotenie) a to tým, že sa snaží takýto odpad zberať oddelene od iných druhov plastového odpadu. Iné druhy plastového odpadu je vhodné zberať samostatne a to buď do určených vriec na plastový odpad, alebo uložením na zbernom dvore obce, čím sa zvýši miera efektivity vynaložených prostriedkov na triedený zber. Odlišný postup nie je zo strany zberovej spoločnosti dôvodom nevyvezenia plastového odpadu zo zberného miesta.

 


Vytvorené: 19. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2018 21:39
Autor: Správce Webu