Obsah

Informácia pre záujemcov o horúcovod na Panských dieloch

Typ: ostatné
Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Bohunice v súčasnosti realizujú stavbu "Rozšírenie teplovodnej siete v obci Jaslovské Bohunice, lokalita Panské Diely". V prípade záujmu o pripojenie na tento rozvod je potrebné:
  • písomne požiadať dodávateľa tepla o stanovisko k pripojeniu rodinného domu na teplovodný vykurovací rozvod.

  V žiadosti je potrebné uviesť číslo parcely a ulicu na ktorej sa stavba nachádza. V uvedenom stanovisku sú
  žiadateľovi definované všetky podmienky pripojenia.
  Žiadosť je potrebné zaslať na adresu:
  Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Bohunice
  Útvar A3100
  91931 Jaslovské Bohunice

  • na realizáciu prípojky je potrebné, aby si žiadateľ zabezpečil projekt prípojky, ktorý je potrebné zaslať na posúdenie

   na vyššie uvedenú adresu.

  • na základe kladného stanoviska k projektu, si žiadateľ zabezpečí realizáciu prípojky v zmysle podmienok,

   definovaných v stanovisku k pripojeniu.

  • V rámci realizácie stavby rozšírenia teplovodných rozvodov, budú
    zrealizované prípojky žiadateľom, ktorí si podajú

   žiadosť o pripojenie do 31.7.2014.
   Žiadatelia prihlásení po tomto termíne, budú riešení individuálne.


Vytvorené: 8. 7. 2014
Posledná aktualizácia: 11. 7. 2017 00:10
Autor: