Obsah

Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť.

Typ: ostatné | novinky
Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť. 1Vážení občania,

rok 2021 bude z pohľadu budúcnosti Slovenska veľmi dôležitým rokom. Po desiatich rokoch totiž bude na Slovensku prebiehať sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami bude výlučne elektronické. Prvýkrát v histórii budú využité údaje z existujúcich

Povinnosť sčítať
sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.

Samosčítanie 15.2. – 31.3.2021
predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia privátnej zóny obyvateľ.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je 1. január 2021. (Napríklad ak uzvariete manželstvo v januári 2021 a sčítací formulár budete vypĺňa v marci 2021, udáte tam svoj stav ako slobodný/á. Napríklad ak sa vám narodí dieťa v januári 2021, tiež ho nesčítate. Čiže dôležitý je ten dátum - polonoc z 31.12.2020. na 1.1.2021.)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať.

 

Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami -  
(napr. z dôvodu imobility, neznalosti práce s počítačom), budú môcť využiť aj službu asistovaného sčítania. 
Táto časť sčítania, ktorá je kontaktná, sa odkladá. Obyvatelia, ktorí budú potrebovať mobilného alebo stacionárneho asistenta ako pomoc pri sčítaní, sa sčítajú po 1.4.2021. V našej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde sa takýto obyvatelia môžu sčítať s pomocou stacionárny asistent v určený čas. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilný asistent, ktorý navštívi priamo navštívi vašu domácnosť a pomôže so sčítaním v prípade, že o takúto službu požiadate.

Kontaktné miesto:
Obecný úrad Jaslovské Bohunice, Nám. sv. Michala 36/10 A, Jaslovské Bohunice:
pondelok, utorok, štvrtok a piatok: 9,00 – 11,30 hod.,
streda: 15,00 – 17,00 hod.
tel. kontakt: 033/557 10 21
mail: podatelna@jaslovske-bohunice.sk
kontaktná osoba: Božena Hideghétiová.
 

Bezpečnosť uchovávania údajov
Elektronické sčítanie prináša so sebou aj určité otázky spojené s bezpečnosťou uchovávania údajov. Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Bezpečnosť všetkých údajov je totiž prioritou a zároveň aj jednou zo základných podmienok elektronického sčítania. Všetky získané údaje budú bezpečne chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou.

 

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu.

Všetky informácie nájdete na stránke www.scitanie.sk. Aj my vám budeme na našej webovej stránke prinášať informácie, ktoré sa budú postupne zverejňovať.

Na stiahnutie: leták k sčítaniu (pdf).

 


Príloha

Vytvorené: 3. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 17. 2. 2021 05:26
Autor: Správce Webu