Obsah

Zhodnoťte starý papier - vymeňte ho napríklad za hygienické vreckovky

Typ: ostatné | novinky
Zhodnoťte starý papier - vymeňte ho napríklad za hygienické vreckovky 1Obec Jaslovské Bohunice oznamuje občanom, že od štvrtka 23.5.2019 skúšobne rozširuje pre občanov Jaslovských Bohuníc možnosť zberu starého papiera a kartónu na zberom dvore. 
K takémuto zberu pristupujeme z dôvodu zvýšenia separácie odpadu a ochrany životného prostredia. Veríme, že vám záleží na tom, v akom prostredí žijeme a do takéhoto zberu papiera sa zapojíte.  


Papier je na zberný dvor treba  priniesť zviazaný a patrí sem: 
- noviny, letáky vybrané z umelých obalov, obálky,
- papierové obaly z čokolád,
- knihy bez tvrdých dosák,
- katalógy, kalendáre bez pružín,
- skartované kancelárske papiere uložené vo vreciach.

Zvlášť sa odoberajú kartóny, kde patria zložené kartónové krabice z rôznych druhov tovarov, krabice od pizze, bonboniér. Tieto musia byť taktiež zviazané zvlášť.

Nepatria sem: euroobaly, plastové vnútra bonboniér, rýchloviazače, sáčky od cukríkov, krabice od nápojov.
Papier  aj kartón musí byť suchý. 

Odovzdaný papier a kartón bude na zbernom dvore odvážený a množstvo bude zaznačené do kartičky, ktorú obdržíte od zamestnankyne obce. Za každých odovzdaných 100 kg papiera, resp. 150 kg kartónu  obdržíte podľa vlastného výberu buď balík  toaletného papiera, kuchynské utierky, alebo hygienické vreckovky. 

Na zber papiera a kartónu bude určený každý štvrtok v čase od 14. - 18. hod. Mimo tohto termínu papier nebudeme odoberať a vo štvrtok nebude brať komunálny a iný odpad. 

Ilustračné foto: pixabay.com.

Na stiahnutie: plagát (jpg).

 


Príloha

Vytvorené: 22. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 22. 5. 2019 14:12
Autor: Správce Webu