Obsah

Obec je od 1.4. stavebným úradom

Typ: ostatné | novinky
Obec Jaslovské Bohunice v súlade s § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 2 písm. e) zákona
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátne správy na obce a vyššie územné celky sa rozhodla od 1.4.2019 zriadiť stavebný úrad priamo v obci. Do tohto dátumu sme patrili medzi 42 obcí, ktorým tieto činnosti zabezpečoval Spoločný obecný úrad v Trnave, so sídlom na Kollárovej ulici 10.

Dôvodom odchodu zo spoločného úradu bola najmä skutočnosť, že sa veľa našich občanov sťažovalo
na nečinnosť stavebného úradu a v mnohých prípadoch aj na nedodržiavanie termínov, Od začiatku
apríla už naši občania nemusia chodiť do Trnavy, pretože už všetko vybavia na obecnom úrade.
Stavebné, búracie aj kolaudačné povolenia k rodinným domom vybavuje Ing. Gabriela Nádaská
ohlásenie drobných stavieb, rozkopávkové povolenia a pod. vybavuje  Zuzana Kordiaková, výruby – Ing. Maroš Dunda, sociálne veci – Ing. Daniela Heribanová.
Veríme, že našu snahu priblížiť vybavovanie dokladov na úseku stavebného poriadku a sociálnych vecí bližšie k občanovi oceníte.

Tlačivá a kontakty nájdete v sekcii Občan - Ako vybaviť - Stavebné konanie.

 


Vytvorené: 7. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 4. 2019 22:42
Autor: Správce Webu