Obsah

Výzva na voľby členov rady školy

Typ: ostatné | novinky
Obec Jaslovské Bohunice, zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Jaslovských Bohuniciach, v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝZVU
na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Jaslovských Bohuniciach.

V súlade s ustanovením § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je počet členov rady školy 11 v zložení:
- dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov
- jeden volený zástupca nepedagogických zamestnancov
- štyria volení zástupcovia rodičov žiakov, ktorí nie sú zamestnancami školy
- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je podľa § 24 ods.16 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. štyri roky.
Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľka ZŠ s MŠ, ktorá určí aj miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.
O delegovaní zástupcov zriaďovateľa do rady školy rozhodne zriaďovateľ školy na zasadnutí OZ, ktoré je v súlade s harmonogramom zasadnutí plánované na 24.06.2019.


Božena Krajčovičová, starostka


Vytvorené: 4. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 6. 2019 23:44
Autor: Správce Webu