Obsah

Prevencia a rôzne pokyny

Správy

Poďakovanie župana Jozefa Viskupiča 1

Poďakovanie župana Jozefa Viskupiča

Koncom apríla 2020 došlo poďakovanie župana Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča pre členov Dobrovoľného hasičského zboru Jaslovské Bohunice za pomoc v čase pandémie COVID-19. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor:
Poďakovanie hasičom

Poďakovanie za spoluprácu

Dňa 15.10.2019 nám Krajské riaditeľstvo HaZZ Trnava zaslalo ďakovný list za príkladnú spoluprácu s Dobrovoľným hasičským zborom obce pri likvidácii požiaru skládky v areáli TAZ v Trnave v dňoch 25.-26.9.2019. celý text

ostatné, novinky, náš tip | 15. 10. 2019 | Autor:

Ochrana úrody pred požiarmi

Vážení občania !

Blíži sa obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov – obdobie zberu úrody. Pri samotných žatevných prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou vzniku požiarov, pričom sú ovplyvnené najmä konaním fyzických osôb a to či už vedomým alebo nevedomým konaním. Požiare vznikajú najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri hre detí so zápalkami a od poškodenej žatevnej techniky. V súvislosti so zberom a uskladnením objemových krmovín a obilovín vzniklo v roku 2012 na území okresu Trnava 8 požiarov s priamou škodou 16550,- €. Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patrí úmyselné zapálenie neznámou osobou. celý text

ostatné | 19. 6. 2013 | Autor:

Vykurovacie obdobie - ako predísť požiarom

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trnave Vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Tieto môžu vzniknúť od samotných systémov vykurovania aj od ich nesprávnej obsluhy. celý text

ostatné | 10. 10. 2012 | Autor: