Obsah

Z činnosti hasičov

Rok 2012

Správy

Taktické cvičenie na streche

Dňa 1. septembra 2012 sa v ranných hodinách uskutočnilo v tomto roku už tretie taktické cvičenie v priestoroch Ubytovne. celý text

ostatné | 10. 10. 2012 | Autor:

Hasiči v letnom tábore medzi deťmi

Tak ako minulý, aj tento rok hasiči z Obecného hasičského zboru v Jaslovských Bohuniciach pripravili pre deti z detského letného tábora v Jaslovských Bohuniciach zaujímavý program. Začal s hodinovým oneskorením, nakoľko bolo potrebné na vozidle odstrániť nečakané závady. Po príchode do amfiteátra už hasičov čakali nedočkavé deti zvedavé na ich výstroj a výzbroj, ktorú využívajú pri svojej činnosti. celý text

ostatné | 26. 8. 2012 | Autor:
#

Likvidácia bodavého hmyzu

Dňa 6. 8. 2012 o 19.10 hod. bola privolaná miestna hasičská jednotka Obecného hasičského zboru
Jaslovské Bohunice k technickému výjazdu – likvidácii osieho hniezda. celý text

ostatné | 17. 8. 2012 | Autor:

Prekysličovanie rybníka

V júli bola hasičská jednotka Obecného hasičského zboru vyslaná na urýchlené zásahy, pri ktorých sa zabezpečovalo prečerpávanie vody z koryta potoka Blava do miestneho rybníka. Z dôvodu čistenia Meandra nedochádzalo k prítoku vody do rybníka, a tým vznikol problém jeho neokysličenie. Týmito zásahmi sa zabránilo úhynu rýb. Na technické výjazdy bola jednotka privolaná v dňoch 2., 4., 7. a 9. 7. 2012.
Odstraňovali sa aj nánosy blata spod mosta, ktorý bránil prietoku vody. Dochádzalo k ohrozeniu i samotného mosta. Na túto činnosť bola jednotka privolaná 5. a 10. 7. 2012. Včasným zásahom nedošlo k žiadnym škodám na majetku. celý text

ostatné | 18. 7. 2012 | Autor:

Včelí roj pri tenisových kurtoch

Dňa 15. 06. 2012 bol na pohotovostný telefón Obecného hasičského zboru Jaslovské Bohunice
ohlásený technický výjazd.
Roj včiel sa usadil v areáli ubytovne v tesnej blízkosti tenisových kurtov. Keďže na kurtoch boli
ľudia, mohlo prísť k ich ohrozeniu. celý text

ostatné | 25. 6. 2012 | Autor:

Taktické cvičenie hasičov v priestoroch ubytovne

Dňa 16. 6. 2012 sa v areáli ubytovne uskutočnilo taktické cvičenie Obecného hasičského zboru Jaslovské Bohunice. Jeho cieľom bolo precvičenie spôsobu nasadenia sil a prostriedkov v prípade likvidácie požiaru vo viacpodlažných budovách s orientáciou na vyhľadávanie a evakuáciu osôb z týchto priestorov. celý text

ostatné | 25. 6. 2012 | Autor: