Obsah

Hasiči v letnom tábore medzi deťmi

Typ: ostatné
Tak ako minulý, aj tento rok hasiči z Obecného hasičského zboru v Jaslovských Bohuniciach pripravili pre deti z detského letného tábora v Jaslovských Bohuniciach zaujímavý program. Začal s hodinovým oneskorením, nakoľko bolo potrebné na vozidle odstrániť nečakané závady. Po príchode do amfiteátra už hasičov čakali nedočkavé deti zvedavé na ich výstroj a výzbroj, ktorú využívajú pri svojej činnosti.

bohuniceCelú prezentáciu Obecného hasičského zboru (OHZ) Jaslovské Bohunice viedol veliteľ jednotky  Ing. Peter Slivenský. Deťom predstavil hasičský zbor a vysvetlil im činnosti, ktoré vykonáva. Jednou z hlavných úloh, pre ktorú je zbor v obci zriadený, je likvidácia požiarov a v tejto súvislosti hasiči predviedli deťom svoju techniku. Na to, aby sa  mohli zúčastňovať  samotných zásahov, je potrebná, okrem odbornej spôsobilosti, aj výstroj, ktorá ich chráni pred nepriaznivými účinkami požiaru, alebo inej nevyspytateľnej udalosti. Deti si mohli vyskúšať hasičskú prilbu, rukavice, zásahový odev,či dýchacie prístroje, ktoré tvoria hlavný článok ochrany hasiča.

Ako už bolo naznačené, nielen požiare, ale aj mimoriadne udalosti sú príčinou, kedy je OHZ privolaný na pomoc obyvateľom obce. Veliteľ vysvetlil konkrétne prípady, kedy a načo jednotka používa svoju techniku. Deťom boli prezentované čerpadlá, a to plávaujúce, kalové a elektrické, ďalej elektrocentrála a vyprosťovacia technika. Súčasťou akcie bola i ukážka záchranárskej a zdravotnej výbavy. Jeden z odvážlivcov si mohol vyskúšať, ako sa vlastne cíti zranená osoba, ktorá je prepravovaná pomocou záchranných nosidiel. Deti mohli vidieť, že ak sa zranený dobre upevní do nosidiel, nie je možné, aby sa pri prenose vyšmyklo a spadol. Boli vysvetlené i základy horenia, ako vlastne oheň vzniká a ako najednoduchšie ho možno uhasiť. K tomuto výkladu nám slúžili hasiace prístroje. Okrem hasiacej látky vody, ktorá sa v nich nachádza, deti spoznali aj hasiacu látku prášok a plyn CO2 známy pod názvom snehový hasiaci prístroj.
V rámci spoznávania práce hasičov deti tiež zaujímalo, prečo sa hasiči volajú hasiči a nie požiarnici, koľko požiarov a koľko iných výjazdov už absolvovali, čo musia spraviť, aby sa stali hasičmi.
Na záver akcie  potešila hasičská pena, do ktorej sa vrhli aj všetci – deti aj dospelí. Bodkou za celým dňom bola spoločná opekačka. Na záver ďakujeme deťom za pozornosť, organizátorom detského letného tábora za pozvanie.A tak ako každý rok, opäť sme prisľúbili účasť o rok.

Fotogaléria z podujatia (jpg).

Ing. Peter  Slivenský
Foto: archív OHZ


Vytvorené: 26. 8. 2012
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2017 04:14
Autor: