Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Taktické cvičenie hasičov v priestoroch ubytovne

Dňa 16. 6. 2012 sa v areáli ubytovne uskutočnilo taktické cvičenie Obecného hasičského zboru Jaslovské Bohunice. Jeho cieľom bolo precvičenie spôsobu nasadenia sil a prostriedkov v prípade likvidácie požiaru vo viacpodlažných budovách s orientáciou na vyhľadávanie a evakuáciu osôb z týchto priestorov.

Taktické cvičenie hasičov v priestoroch ubytovneNa cvičení sa zúčastnilo 6 členov hasičského zboru. Vyhlásené bolo v sobotu ráno o 8 hod, kedy veliteľ jednotky prostredníctvom SMS-správy vyhlásil cvičný poplach. Jednalo sa o fiktívny požiar viacpodlažnej budovy, ktorý spozorovala recepčná ubytovne a  okamžite to hlásila svojim nadriadeným a miestnej hasičskej jednotke.
Cvičenie sa predvádzalo v dvoch variantoch, likvidácia požiaru a záchrana osôb z prvého nadzemného podlažia a likvidácia požiaru a záchrana osôb z prvého podzemného podlažia.

Hasičské družstvo do 6 minút od vyhlásenia opustila miestnu hasičskú zbrojnicu a smerovala k ohlásenému požiaru.
Pokiaľ ide o prvý variant, po príchode na miesto vzniknutej udalosti dostala jednotka pokyn na prípravu dopravného vedenia 3 x B a čakala na príkaz veliteľa. Prieskumná jednotka spolu s veliteľom vykonala prieskum objektu, pričom sa zistilo, že požiar sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží v kuchyni. Vo vedľajšej miestnosti bola nájdená osoba, ktorá mala poranenú ruku a nebola schopná samostatného pohybu. Veliteľ si prostredníctvom rádiostanice vyžiadal záchranné nosidlá, ktorými bola zranená osoba transportovaná na bezpečné miesto mimo dosah hroziaceho nebezpečenstva a budovy. Po vykonaní prieskumu sa objekt odstavil od rozvodu plynu a elektrickej siete, nakoľko hrozil úraz elektrickým prúdom a členovia jednotky dostali od veliteľa príkaz vytvoriť útočné vedenie 4 x C prúd. Lokalizácia a likvidácia požiaru sa podarila v krátkom čase, keďže sa jednalo o požiar malých rozmerov – horiaci sklad.

Veliteľ zásahu dal pokyn na ukončenie zásahových prác a príkaz na zbalenie útočného a dopravného vedenia. Po uložení všetkých technických a materiálnych časti do vozidla dal veliteľ príkaz na prípravu druhej časti taktického cvičenia.

Druhá časť cvičenia bola zameraná na priestory suterénu. V tejto časti nácviku sa počítalo so značným zadymením priestoru a požiarom s väčším rozsahom ako pri prvom variante Keďže jednotka zatiaľ nedisponuje dýchacou technikou, nácvik bol bez nej s prihliadnutím na schopnosť použiť DP v daných situáciách. Pri príjazde na miesto zásahu bol veliteľom  vykonaný prieskum.  Objekt sa musel odpojiť od elektrickej siete a plynovej prípojky, nakoľko v priestoroch suterénu boli vedené tieto prípojky do objektu. Potom už bol vydaný príkaz na rozvinutie dopravného vedenia 2 x B a členovia jednotky čakali na ďalšie pokyny veliteľa.
Prieskumom bolo zistené, že v pivničných priestoroch sa za vchodovými dverami nachádza ložisko požiaru, ktorým bolo nutné prejsť, keď v zadnej časti miestnosti sa nachádzali osoby. Išlo o deti hrajúce sa s otvoreným ohňom, ktorý sa im vymkol spod kontroly. Následne dal veliteľ jednotky za pomoci rádiostanice príkaz na vytvorenie útočného vedenia 3 x C s kombinovanou prúdnicou Turbojet. Pri vstupe do spodných miestnosti objektu sa vstupné dvere najprv ochladzovali a potom sa postupne s útočným vedením vchádzalo do požiarom zasiahnutého priestoru, kde sa okamžite začalo s hasením požiaru. K urýchlenému haseniu sa pristúpilo, aby sa zasahujúci členovia hasičskej jednotky mohli dostať k zraneným osobám, nachádzajúcim sa v zadných priestoroch suterénu, s dostatočným odstupom od požiaru.   V zadných priestoroch boli dve deti. Jedno malo obmedzenenú schopnosť pohybu, preto bolo vynesené na nosidlách a druhé vyniesol zachraňujúci hasič v rukách. Útočná zasahujúca dvojica po úplnom uhasení požiaru dostala príkaz na a zvinutie hadicového vedenia a uloženie potrebného materiálu do hasičského vozidla.

Cieľom celého cvičenia bolo osvojiť si techniku a spôsob nasadzovania jednotlivých skupín zasahujúcich hasičov a aj preverenie skutočného stavu objektu, ktorý sa nachádza v zásahovom obvode OHZ Jaslovské Bohunice.

Po skončení taktickej prípravy veliteľ pristúpil k vyhodnoteniu a k ukončeniu celého cvičenia. Zhodnotil cvičenie ako vynikajúco zvládnutú úlohu, vzorné plnenie príkazov a odvážnosť nasadzovaných hasičov.

Posledným bodom celého dňa bola previerka hasičskej techniky, hlavne výzbroje a výstroje, ktorú OHZ Jaslovské Bohunice vlastní na zdolávanie živelných pohrôm a povodní. Na miestnom rybníku bola vykonaná pravidelná skúška a nastavená techniky, a to elektrocentrály, plávajúceho motorového čerpadla, motorového kalového čerpadla a elektrického čerpadla.

Všetkým zúčastneným hasičom, figurantom a prítomným by som sa chcel touto cestou poďakovať za ich ochotu a chuť zúčastňovať sa cvičení na úkor svojho voľného času. Dobrovoľní hasiči robia túto činnosť s úmyslom pomôcť svojim spoluobčanom  pri požiaroch, aj  pri rôznych haváriách, živelných pohromách.

 

Ing. Peter Slivenský 
veliteľ OHZ

Fotogaléria (jpg) z taktického cvičenia.

Dátum vloženia: 25. 6. 2012 9:53
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2017 4:14
Autor:

Obec

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 6. 2022
slabý dážď 32 °C 20 °C
streda 29. 6. polojasno 35/20 °C
štvrtok 30. 6. slabý dážď 36/21 °C
piatok 1. 7. slabý dážď 36/19 °C

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

  • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
  • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
  • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
  • Fond na podporu umenia
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.