Obsah

Taktické cvičenie na streche

Typ: ostatné
Dňa 1. septembra 2012 sa v ranných hodinách uskutočnilo v tomto roku už tretie taktické cvičenie v priestoroch Ubytovne.

Bolo zamerané na záchranu osôb z horiaceho objektu cez vnútorné a vonkajšie únikové cesty, ako aj likvidácia rozsiahleho požiaru objektu. Jednotka mala za úlohu vyslobodiť osoby, keďže bolo známe, že v objekte sa nachádzajú dve osoby. Jedna z nich sa nachádzala v priestore jedálne, druhá v zadnej časti objektu. U prvej osoby bolo zistené zranenie stehennej kosti, preto musela byť vynesená z objektu za pomoci prenosných nosidiel. Druhá osoba, ktorá sa nachádzala za ohniskom požiaru a nebol možný transport cez vnútorné priestory, bola vyvedená pomocou prenosného rebríka cez okenné otvory. Pri záchrane osôb a hasení požiaru sa použili dýchacie prístroje na ochranu dýchacích ciest členov hasičskej jednotky. Na hasenie požiaru sa použil útočný prúd ,,C“ s kombinovanou prúdnicou určenou na zásah v uzavretých priestoroch. Počas likvidácie požiaru sa súčasne vykonala aj záchrana druhej osoby cez vonkajšie únikové cesty. Požiar, ktorý vznikol v sklade, sa rozšíril cez strojovňu výťahu až na strechu objektu. Nakoľko sa   značne rozšíril, bolo potrebné vykonať hasebné práce z vonkajšej časti objektu. Museli sme vyjsť na strechu a dostať sa k strojovni výťahu, odkiaľ sa oheň šíril ďalej po streche objektu. Vzhľadom k tomu, že sa predpokladal dlhší čas zásahu,  vyžadovalo si to zabezpečenie cisterny s dodávkou vody, čo sa realizovalo z miestnej hydrantovej siete. Na ochranu objektu voči šíreniu požiaru sa použili 3 ,,C“ prúdy a jeden vysokotlak z CAS 25. Cieľom cvičenia bola, okrem záchrany osôb, aj likvidácia požiaru horiaceho objektu, preverenie činnosti hasičskej jednotky s možnosťou hasenia požiaru za potreby viacerých útočných vedení a zároveň zabezpečovať priamu dodávku vody na požiarovisko. Preverila sa akcieschopnosť technického stavu hydrantovej siete v areáli ubytovne a využiteľnosť hasičskej cisterny s najväčším možným použitím pri reálnom zása hu. Na záver cvičenia sa uskutočnilo vyhodnotenie taktickej prípravy s možnosťou nápravy a zlepšenia potrieb pre realizáciu zásahov v praxi.

Ing. Peter Slivenský
veliteľ OHZ Jaslovské Bohunice

Fotogalériu z taktického cvičenia nájdete na 
http: www.facebook.com/media/set/?set=a.382530601820025.87464.280852675321152&type=1


Vytvorené: 10. 10. 2012
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2017 04:14
Autor: