Obsah

Otvorené dáta (Open data)

Otvorené dáta  (Open data) sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie.

Datasety

Datasety su aktualizované najmenej raz za 24 hodín.

 • obecné zmluvy (csv
 • obecné objednávky (csv) (json
 • obecné faktúry (csv) (json)
 • SMS oznamy (csv) (json)
 • Hlásenia obecného rozhlasu - všetky (json)
 • Hlásenia obecného rozhlasu - aktuálne (json)
 • SMS oznamy (csv) (json)
 • CRZ (csv) (json)
 • faktúry Bohunka (csv) (json)
 • objednávky Bohunka (csv) (json)
 • zmluvy Bohunka (csv)  (json)
 • zmluvy,faktúry, objednávky ZŠ a MŠ (csv) (json)
 • zoznam stromov v parku (json)

Okazy na iné samosprávy, ktoré ponúkajú otvorené dáta nájdete na Portále modernej samosprávy . Otvorené dáta úradov a inštitúcií nájdete na stránkach https://data.gov.sk/dataset

API 

Obec Jaslovské Bohunice na ďalšie počítačové spracovanie poskytuje nasledovné služby, ktoré sú prístupné cez API (Application Programming Interface)

Open source