Obsah

Kontakty

Kontakt obecný úrad
Námestie sv. Michala 36/10A 
919 30 Jaslovské Bohunice

číslo e-schránky E0005716050
uri schránky ico://sk/00312614

Kód obce: 507 156
IČO: 00 312 614
DIČ: 202 113 3796
IČ DPH: SK 202 113 3796

Bankové spojenie

bežný účet – Prima banka:  SK19 5600 0000 0011 1583 1001 
bytový účet – Prima banka: SK98 5600 0000 0011 1583 2004

GPS 

48° 28' 38.3407615" N 17° 38' 51.45504" E 

 

Telefónny zoznam

Božena Krajčovičová

Telefón: 033/5571020 
Mobilný telefón: 0917814918 
E-mail: starosta@jaslovske-bohunice.sk
vCard
Božena Krajčovičová

Kontakty - starostka