Obsah

Novinky

Správy

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra/ky obce Jaslovské Bohunice

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra/ky obce Jaslovské Bohunice.

Písomná prihláška bude obsahovať:
účel podania písomnej prihlášky, titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu (resp. adresa na doručenie, ktorá nie je zhodná s trvalým pobytom), údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, kontaktné údaje: e-mail, telefón.
Požadované doklady:
celý text

ostatné, novinky | 4. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
Mid

Na obecný úrad už nemusíte chodiť, nájdete ho aj v mobile

Registrovať si psa, podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, požiadať o zbernú nádobu na komunálny odpad. To všetko od novembra vybavíte vo vašej obci cez internet aj bez elektronického občianskeho preukazu. celý text

Smart City, novinky | 5. 11. 2020 | Autor: Marián Vajdečka

Ukončenie núdzového stavu

Uznesením Úradu vlády SR z 10. júna 2020 bol od 14.6.2020 od 00.00 hod. ukončený na Slovensku núdzový stav.
Vstup na obecný úrad je už bez obmedzenia počtu vybavovaných stránok. Naďalej však platí, že vstup je len s rúškom a vo vchode si dezinfikujte ruky.
Od uvedomelého správania sa každého z nás závisí ďalší vývoj situácie v tomto smere.
Využívajte aj naďalej pri vybavovaní svojich úradných záležitostí elektronickú komunikáciu - ušetrí vám to čas a budte mať stále prehľad o vybavovaní vašej veci. celý text

novinky | 15. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Komunikovať s úradom je možné aj elektronicky alebo telefonicky 1

Komunikovať s úradom je možné aj elektronicky alebo telefonicky

Žijeme v dobe elektronizacie a informatizácie, ktorá je neoddeliteľne spätá s našimi životmi. A aj keď je náš pohyb a vybavovanie po úradoch pre celosvetovú pandémiu obmedzený a v niektorých prípadoch až nemožný, môžete veľa úkonov na obecnom úrade vykonať bez fyzickej návštevy a prispieť tak k obmedzeniu pohybu mimo bezpečia svojho domova. Ako na to? Priblížime vám to v pár bodoch...
celý text

Smart City, ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Pracovná návšteva v Moravskom Svätom Jáne

Samospráva je obrovská mašinéria, ktorej sa dotýka veľké množstvo oblastí. Ľudia pracujúci na obecných úradoch musia ovládať veľké množstvo zákonov, ktoré sa neustále menia. Robota v samospráve to je neustále vzdelávanie. Preto je dobré, keď je možnosť ísť niekde "do susedov na skusy". Niekedy sa získa iný pohľad na veci, alebo sa získajú nové vedomosti, alebo spôsoby pre prax. Takto sme sa v nestránkový utorok 3.10. vybrali na pracovné stretnutie do obce Moravský Svätý Ján. celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Obec otvára Územný plán

Obec územným plánovaním rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. celý text

ostatné | 5. 6. 2015 | Autor:

Poslanci majú svoje mailové schránky

Poslancom Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice boli zriadené pracovné e-mailové schránky. Ich adresy sú v tvare: poslanec_meno.priezvisko@jaslovske-biohunice.sk. Budú funkčné počas doby trvania ich mandátu. Po ukončení mandátu budú odstránené. celý text

ostatné | 28. 10. 2013 | Autor:

Chceme mať čistejšiu obec

Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý pripadá na 22. apríla sa snažíme opraviť a upratať to, čo celý rok tej našej Zemi robíme. Čierne skládky, neporiadok a vodné toky a ich okolie zapratané všetkým možným aj nemožným. Nepomáhame však Zemi, ale hlavne nám, ľuďom. Pretože Zem tu bola aj bez nás, ale my bez čistej Zeme, vzduchu a vody by sme nemohli existovať. celý text

ostatné | 22. 4. 2012 | Autor:

Zmluva na cesty a chodníky je podpísaná

Zmluva na cesty a chodníky je podpísaná celý text

ostatné | 4. 10. 2011 | Autor: