Obsah

Môžete byť oslovení v rámci výskumu PIAAC

Typ: ostatné
Môžete byť oslovení v rámci výskumu PIAAC  1Naša obec bola vybraná do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC), ktorý organizuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
Pilotná fáza bude prebiehať v mesiaci máj až august 2021. Ako sa nás to dotkne?

Pretože dopytovanie všetkých dospelých obyvateľov SR by bolo príliš náročné a drahé, bude výskum vykonaný na reprezentatívnej vzorke obyvateľov. To znamená, že sa obyvatelia Slovenska nebudú môcť do výskumu sami prihlasovať, ale budú náhodne vybraní. V SR bude v pilotnej fáze pre účasť vo výskume oslovených nanajvýš 3 200 domácností.

Externí opytovatelia z NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) uskutočnia rozhovory vo vybraných domácnostiach v našej obci. Budú sa preukazovať identifikačným preukazom a osobitným úvodným listom. Bezpodmienečne budú dbať na bezpečnostné a hygienické požiadavky v súvislosti so situáciou s pandemickou situáciou s ochorením COVID-19. Rozhovory budú zaznamenané do elektronického dotazníka v tablete. So všetkými informáciami získanými od obyvateľov sa bude nakladať podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a budú považované uza prísne dôverné.V žiadnom prípade sa nebudú spájať s menom a ni adresou osoby, ktorá ich poskytla.

Viac informácií čoho sa bude prieskum týkať, ako bude prebiehať a koľko bude trvať nájdete tu: výskum PIAAC (pdf). 

Informácie nájdete aj na https://www.nucem.sk/sk/projekty-a-linky/piaac .


Príloha

Vytvorené: 12. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 5. 2021 16:05
Autor: Správce Webu