Obsah

Oznámenie o nástupe náhradníka na uvoľnené miesto poslanca Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

Typ: ostatné
Na základe písomného vzdania sa mandátu (podľa ust. § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) poslanca Ing. Vladimíra Pekára oznamujem v zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v z.n.p., že sa uprázdnil mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice.
Starostka obce Jaslovské Bohunice v zmysle horeuvedeného ustanovenia zákona oznamuje nastúpenie náhradníka do funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice Ing. Mariána Vajdečku.

Príloha

Vytvorené: 11. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 9. 2018 17:24
Autor: Správce Webu