Obsah

Ing. Štefan Dubovský

Poslancom Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice boli  zriadené e-mailové schránky, cez ktoré môžete
s nimi komunikovať. Budú funkčné po dobu platnosti ich mandátu. Po ukončení mandátu budú odstránené.  
Adresy sú v tvare:  poslanec_meno.priezvisko@jaslovskebohunice.sk

vCard

Úloha v org. štruktúre