Obsah

Komisia pre šport, kultúru a vzdelávanie

Organizačné zaradenie

Obec Jaslovské Bohunice

VI. volebné obdobie 2010 – 2014

Predseda komisie:   poslanec Ing. Jozef Zachar
                členovia:   Mgr. Helena Danišová 
                                   Ľudmila Sersenová
                                   Pavol Kubiš 
                                   Marek Krajčovič  (od 19.12.2011 – viď. zasadnutie OZ (pdf) )
                                   poslanec Ing. Marek Gajarský   (do 19.12.2011)

Kontaktné spojenie