Obsah

Volebné obdobie 2010/2014


Za poslancov obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice pre volebné obdobie štyroch rokov 2010-2014 boli zvolení:

Volebný obvod č.1 :
1. Ing. Pavol Miklošovič - počet platných hlasov 548 – nezávislý
2. Ing. Peter Kučera - počet platných hlasov 511 – nezávislý
3. Ing. Ľuboš Bokor - počet platných hlasov 434 – nezávislý
4. Ing. Jozef Čápka - počet platných hlasov 399 – nezávislý
5. Ing. Štefan Schmidt - počet platných hlasov 334 – nezávislý
6. Ing. Marek Gajarský - počet platných hlasov 313 – nezávislý
7. Ing. Jozef Zachar - počet platných hlasov 304 – KDH
8. Mgr. Ľuboš Remenár - počet platných hlasov 280 – nezávislý
Volebný obvod č.2 :
9. Viliam Čapkovič - počet platných hlasov 69 – SMER

 

VI. volebné obdobie – 2010/2014 
Počet zvolených poslancov  – 9
X   účasť
-   neúčasť


Rok 2014
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

 Poslanec                      13.1. 14.4. 28.4. 16.6. 4.8. 16.9. 10.11. spolu
všetky/účasť
Ing. Ľuboš Bokor  X    -   X    X    X    X    X 7/6
Ing. Jozef Čápka X   X    -    X     -    X    X 7/5
Viliam Čapkovič X   X   X    X    X    X    X 7/7
Ing.Marek Gajarský        -    -   -    -     -    -    - 7/0
Ing. Peter Kučera X    -   X    -    X    -    X 7/4
Ing. Pavol Mikološovič X    X   X    X    X    X    X 7/7
Mgr. Ľuboš Remenár X    X   X    -    X    X    X 7/6
Ing. Štefan Schmidt      X    X   X    X    X    X    X 7/7
Ing. Jozef Zachar X    X   X    X    X    X    X 7/7
Spolu / % účasti:    8/
88,9%
   6/
66,7%
   7/
77,8%

   6/ 66,7%

   7/ 77,8%    7/
77,8%
 8/ 88,9%

7/
77/8 %


Rok 2013 
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

Poslanec  10.1.   25.2.  29.4. 20.5.

17.6. 

16.9. 18.11. 9.12. spolu
všetky/účasť
 Ing.Ľuboš  Bokor            X  X   X    X    X    X X X 8/8
 Ing. Jozef  Čápka     X   X   X   X   X    X  X X 8/8
 Viliam Čapkovič   X   X    X   X   X    X  X X 8/8
 Ing. Marek Gajarský   X   -   X   X   -    -  - - 8/3
 Ing. Peter Kučera   X   X   X   X   X    - X X 8/7
 Ing. Pavol Miklošovič   X   X   X   X   X    X  X X 8/8
 Mgr. Ľuboš Remenár   X   X   X   X   X    X  X X 8/8
 Ing. Štefan Schmidt   X   X   X   X   X    X  X X 8/8
 Ing. Jozef Zachar   X   X   X   -   X    X  X X 8/7
Spolu / % 9/ 100% 8/
88,9%
9/
100%
8/
88,9%
8/
88,9%

7/

77,8%

8/

88,9%
8/
88,9%
8,1/
90,3%

 

 

Rok 2012 
Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

 Poslanec

   30.1. 12.3.

11.4.

 11.6.  30.7. 10.9. 8.10. 10. 12. 14. 12. Spolu  X/-
 Ing. Ľuboš Bokor        X    X     X     X    X    X     X     X      X      9/0
 Ing. Jozef Čápka        X    X     X     X    X    X     X     X      X      9/0
 Viliam Čapkovič        -    X     X     X    X    X     X     X      X      8/1
 Ing. Marek Gajarský        -    X     X     X    X    X     X     X      X      8/1
 Ing. Peter Kučera        X    X     X     X    X    X     -     X      X      8/1
 Ing. Pavol Miklošovič        X    X     X     X    X    X     X     X      X      9/0
 Mgr. Ľuboš Remenár        X    X     X     X    X    X     X      -       -      7/2
 Ing. Štefan Shcmidt        X    X     X     X    X    X     X     X      X      9/0
 Ing. Jozef Zachar        X    X     X     X    X    X     X     X      X      9/0

 Spolu % účasť

   77,78  100  100   100   100  100  88,89  88,89  88,89    93,83


Rok 2011 
Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice   

 Meno a priezvisko poslance       3.1.    31.1.     17.3.    12.5.    27.6.    18.7.    19.9.    19.12.

spolu X/-

 Ing. Ľuboš Bokor         X        X       X       X       -       X       X        X      7 / 1
 Ing. Ing. Jozef Čápka         X       X       X       X       X       X       X        X      8 / 0
 Viliam Čapkovič          X       X       X       X       X       X       X        X      8 / 0
 Ing. Marek Gajarský         X       X       -       -        -       -        -        X      3 / 5
 Ing. Peter Kučera         X       X       X       -       X       X       X        X      7 / 1
 Ing. Pavol Miklošovič         X       X       X       X       X       X       X        X      8 / 0
 Mgr. Ľuboš Remenár         X       X       -       -       X       X       X        X      6 / 2
 Ing. Štefan Schmidt         X       X       X       X       X       X       X        X      8 / 0
 Ing. Jozef Zachar          X       X       X       X       X       X       X        X      8 / 0

 Spolu % účasti

     100     100   77,78   66,67   77,78   88,89   88,89     100  


Rok 2010 
Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

 Meno a priezvisko poslanca

   22.12.     Spolu X/-
 Ing. Ľuboš Bokor        X          1
 Ing. Jozef Čápka        X          1
 Viliam Čapkovič        X          1
 Ing. Marek Gajarský        X          1
 Ing. Peter Kučera        X          1
 Ing. Pavol Miklošovič        X          1
 Mgr. Ľuboš Remenár        X          1
 Ing. Štefan Schmidt        X          1
 Ing. Jozef Zachar        X          1

 Spolu % účasti

    100