Obsah

Ing. Peter Slivenský - NEKA

Poslancom Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice boli  zriadené e-mailové schránky, cez ktoré môžete
s nimi komunikovať. Budú funkčné po dobu platnosti ich mandátu. Po ukončení mandátu budú odstránené.  
Adresy sú v tvare:  poslanec_meno.priezvisko@jaslovskebohunice.sk

Ing. Peter Slivenský

Termíny zasadnutí v roku 2020:

10.2., 20.4., 22.6., 21.9., 7.12.

Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice.