Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/1239/2017/3073

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Magdaléne Chorvatovičovej

Ohlasovňa   pobytu    v  obci   Jaslovské  Bohunice   na   návrh  vlastníkov nehnuteľnosti Jaroslava Chorvatoviča a Dominiky Romanovej  podľa § 7 ods. 1 písmeno  f)  zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt dňom 4. decembra 2017
Magdaléne  Chorvatovičovej, nar. 11.8.1969.

Miestom  nového trvalého pobytu je Obec Jaslovské Bohunice.

Silvia Matovičová
referent ohlasovn

 

Na stiahnutie: zrušenie trvalého pobytu Magdaléne Chorvatovičovej (pdf)

Vyvesené: 4. 12. 2017

Dátum zvesenia: 20. 12. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť