Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/925

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Jaslovské Bohunice, Panské diely - Dubová ul., Orechová ul.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad nám zaslala na zverejnenie Verejnú vyhlášku č. Výst.BOL-289/2016/Ge-101 z 13.3.2017 - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Jaslovské Bohunice, Panské diely - Dubová ul., Orechová ul.

Rozhodnutie má povahu verenej vyhlášky a musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce.

Na stiahnutie: územné rozhodnuutie - Dubová a Orechová ul. (pdf)

Vyvesené: 16. 3. 2017

Dátum zvesenia: 1. 4. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť