Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/3140

Zverejnenie Správy o hodnotení strategického dokumentu - Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja 2016-2020

Okresným úradom Trvana, OsoŽP, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja nám bola zaslaná Výzva na zverejnenie Správy o hodnorení strategického dokumentu - Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja 2016-2020.

Verejné prerokovanie správy sa uskutoční v utorok 19.12.2017 o 09,00 hod. vo veľkej zasadačke Okresného úradu v Trnave, Kollárova 8 - 1. poschodie, č. dverí 112.

Na stahnutie:
Verejná vyhláška (pdf)
Správa o hodnotení strategického dokumentu - Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja 2016-2020.
Výzva na Zverejnenie správy (pdf)

 

 

Vyvesené: 7. 12. 2017

Dátum zvesenia: 23. 12. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť