Obsah

Štvrt'ročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách
-  s cenou nad 5000 € (bez DPH)  v súlade s § 117 zákona Č. 34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

rok 2019
4. štvrťrok -   
3. štvrťrok -  
2. štvrťrok -  
1. štvrťrok - súhrnná správa (pdf)

 

rok 2018
4. štvrťrok - súhrnná správa (pdf)
3. štvrťrok - súhrnná správa (pdf)
2. štvrťrok - súhrnná správa (pdf)
1. štvrťrok - súhrnná správa (docx)

 

rok 2017
4. štvrťrok - súhrnná správa (docx)
3. štvrťrok - súhrnná správa (docx)
2. štvrťrok - súhrnná správa (docx)
1. štvrťrok - súhrnná správa (pdf)

 

rok 2016
2. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách (pdf), správa z EKS (pdf)
3. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách (pdf), správa z EKS (pdf)
4. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách (pdf), správa z EKS (pdf)