Obsah

Čistenie meandra

Park od amfiteátra oddeľuje umelo vybudovaný meander, ktorý je nad amfiteátrom napojený na tok Blavy z vybudovanej nádrže. Na jeho začiatku aj konci je most, ktorý je prístupovou cestou do amfiteátra. Voda neustále prináša so sebou nánosy hliny a blata, ktoré sa vo vybetónovanom koryte usádzajú. Pred vyčistením sa hrúbka nánosov pohybovala od 0,5 až do 1 metra. V nádrži nad meandrom viac. Preto obec pristúpila v júli k jeho vyčisteniu. Suché a teplé počasie umožnilo mechanizmom práce v parku bez toho, aby bol poškodený trávnik. Na pomoc boli privolaní aj naši hasiči. Čerpali z Blavy do rybníka vodu a tým ju aj okysličovali.. Po odstavení prítoku vody z meandra hrozil úhyn rýb aj z dôvodu vysokých teplôt, ktoré odoberajú vode kyslík. Prinášame zopár fotiek z jeho čistenia. Autori fotiek: archív OcÚ, Marek Krajčovič a BH