Obsah

Výstavba chodníkov na Panských dieloch

Chodníky na Panských dieloch zrealizovala na základe zmluvy v druhej polovici roka 2013 firma TSS GRADE a.s., Bratislava.

zmluvy (pdf)