Obsah

Adventný koncert s Križoviankou

V kostole sv. Michala obec pripravila 17.12.2016 adventný koncert, v ktorom vystúpila dychová hudba Križovianka. Svojím hudobným pásmom popretkávaným hovoreným slovom nám priniesla atmosféru nastávajúcich Vianoc. Odzneli klasické koledy a známe vianočné piesne. Na konci všetci spoločne zaspievali tú najkrajšiu a najznámejšiu pieseň – Tichá noc, svätá noc... Ďakujeme vdp. Vivodíkovi a pani kostolníčke za spoluprácu.
Foto: MR