Obsah

Fotosúťaž - Najkrajší kút mojej obce

Obec Jaslovské Bohunice vypísala začiatkom roka 2016 fotosúťaž na tému „Najkrajší kút mojej obce“. Podmienkou bolo, aby autor fotiek bol obyvateľom obce, vek nebol obmedzený. Fotky bolo potrebné doručiť v digitálnej forme CD, DVD alebo USB a ku každej uviesť meno a priezvisko autora, adresu a vek, prehlásenie o autorstve a súhlas na použitie fotiek pre potreby obce.

Uzávierka súťaže bola 31. októbra 2016. Zapojilo sa celkom 14 autorov. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 10. 11. na Obecnom úrade kultúrnou komisiou, ktorá po zvážení všetkých kritérií vyhodnotila nasledovné poradie:

1. miesto  –Patrik Zuščík (100 €), 2. miesto – Natália Nádaská (70 €), 3. miesto – Mgr. Lenka Svoreňová a Dominik Dubovský (50 €). Ostatní súťažiaci dostali po 30 €. Z fotiek zaslaných do súťaže bol zostavený stolový kalendár na rok 2017.