Obsah

Prišli malí koledníci

Na Obecný úrad zavítala 14.12.2016 milá, malá návšteva – trieda predškolákov z Materskej školy. Deti všetkým tetám, ujom a starostke obce krásne zaspievali a zarecitovali vianočné koledy a piesne. Samozrejme sme ich odmenili potleskom a starostka aj čokoládovým vajíčkom s prekvapením.
Foto: MR